Anmälan

Så här anmäler du ditt barn.

Skolan

Skicka in intresseanmälan och/eller ansökan till Montessoriskola. För frågor och för ytterligare information kontakta förskolechef/rektor Maivor Johnsson via e-post info@karlshamnmontessori.se eller på telefon 0454-18 322, 0454-18 443.

Förskolan

Du anmäler ditt barn till kommunens barnomsorgskö och anger att du önskar montessoriförskola. Skicka också gärna in intresseanmälan eller kontakta förskolechef/rektor Maivor Johnsson via e-post info@karlshamnmontessori.se

Annan intresserad

Alla med intresse för montessoripedagogik är välkomna som medlemmar i vår verksamhet. Skicka in intresseanmälan så får Du informationsmaterial och erbjudande om medlemskap. Medlemskap i Karlshamns Montessoriförening innebär också medlemskap i Svenska Montessoriförbundet. Du får förbundets tidning och fortlöpande information från föreningen.