Grundskolan

Montessoriskolan Strömma | Fritids

Skola för Hållbar Utveckling

Myndigheten för Skolutveckling har tilldelat Karlshamns Montessoriskola utmärkelsen "Skola för Hållbar Utveckling".
Utmärkelsen omfattar hela verksamheten, åldrarna 1 - 12 år.

Läs mer på Myndigheten för Skolutvecklings hemsida.