Fritids

Bilder

På vårt fritids är barnen i åldrarna 7-12 år.

Fritids är uppdelat på två avdelningar: fritids för de yngre barnen och "eftis" för de äldre. När barnen kommer upp till oss efter skolan så samlar vi dem och frågar vad för aktiviteter de vill göra (aktiviteterna byts ut allt eftersom barnen blivit klara med dem). Vi utnyttjar äggkartonger, glasflaskor mm i vårt skapande, eftersom miljöarbetet genomsyrar hela verksamheten. Vill de gå ut istället så har vi en närliggande skog för kojbygge och annan lek. Vi har även en utedag i veckan, då vi är ute i skogen hela eftermiddagen med olika slags aktiviteter.

Vår idé är att barnen skall få en sådan meningsfull fritid som möjligt då de är på fritids. Varannan vecka har vi fritidsråd, där barnen har möjlighet att påverka/tycka till om fritids. Utifrån detta bygger vi sedan upp vår verksamhet i den mån det går.


Ett av våra projekt just nu är att tillverka gipsmasker.

Våra mål med fritids är:
 • Att barnen skall bli sedda varje dag.
 • Att barnen ska ha förståelse för andras känslor och acceptera olikheter.
 • Att barnen ska känna sig trygga.
 • Att barnen har möjlighet att påverka sitt fritidshem.
 • Att vi ska ha roligt tillsammans.
 • Att barnen tar ansvar och känner respekt för vår miljö.
 • Att barnen blir självständiga och kan ta ansvar för sig och sin omgivning.

 • Entré


  Verkstaden


  Matsalen


  Dans- och rörelserummet