Förskola

Barn är av naturen vetgiriga

De har en spontan lust att utforska världen – att lära sig leva. När man har lust att lära, då går det lätt.

Praktiska och teoretiska uppgifter varvas med enskilt arbete och grupparbete. Vi arbetar med Montessorimaterielen, bakar, syr, sjunger och spelar. Under samlingsstunden pratar vi om olika ämnen som t ex djur, miljöfrågor, barn i andra länder samt tar upp olika teman. Vi gör också studiebesök och utflykter.

Materielet i förskolan delas in i fyra grupper

1. Praktisk träning, t ex baka, diska, av- och påklädning.
2. Sensoriska materiel utvecklar och övar sinnena så som syn, hörsel, känsel och motorik.
3. Intellektuella materiel utvecklar barnens intellekt, självständighet och motorik.
4. Fritt skapande aktiviteter utvecklar barnens skapande förmåga, fantasi och motorik.

Våra avdelningar

Förskoleverksamheten är uppdelad i småbarnsavdelningar och 3-5 års avdelningar.

Norrebo, 1-3 åringar

Våra avdelningar:

  • Vindan
  • Varpen
3-5 åringar

Våra avdelningar:

  • Skytteln
  • Spolen