Klasser läsåret 23/24

Förskoleklass
1-3 röd
1-3 gul
4-6 blå
4-6 grön