Om oss

Om pedagogiken

Inom Montessoripedagogiken anser man att det är viktigare för människan att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst jämfört med andra.
Därför lägger man stor vikt vid att hjälpa varje barn att hitta sina egna förutsättningar och utveckla dem.
Man värdesätter inte en sorts begåvning framför en annan.
Barnen slipper inbördes konkurrens och prestationsjakt. De får istället uppleva glädjen i att använda sina resurser på bästa sätt.

Barn har en spontan lust att utforska världen – att lära sig leva. När man har lust att lära, då går det lätt.
Vad som behövs är stimulans och vettiga träningsuppgifter. I montessoriskolan är det aldrig fråga om att servera kunskaper. Istället ger man barnen tillfälle att själva upptäcka hur saker och ting fungerar.
De får kanalisera sin energi på uppgifter som de själva får välja och tycker är meningsfulla. Då upplever de arbetsglädje.

Historik

1974

Verksamheten drevs som en ekonomisk förening och syftet var ”att driva en skola enligt Montessoripedagogiken för medlemmars barn.” Medlemskap stod öppet för alla med intresse för montessoripedagogiken. De som tog initiativet till skolan var ett antal småbarnsföräldrar. De ville bidra till att i någon mån häva bristen på organiserad, pedagogiskt utformad verksamhet för förskolebarn i Karlshamn.
Många barn kunde ej få plats på daghem eller förskolor och man tyckte att det var viktigt att också dessa barn skulle få pedagogisk ledning och stimulans åtminstone några timmar om dagen.
Viktigt var också att man ville ge barnen den sociala träning som det innebar att umgås i grupp med barn i olika åldrar.

1975

En montessoriförskola med deltidsgrupper med barn i åldrarna 3-6 år startades.

1986

En heltidsgrupp med barn i åldrarna 3-6 år startades

1993

Grundskola med montessoripedagogik för årskurserna 1-6 startades.

(fortsättning följer …)