Bra att veta

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta om vår verksamhet vi har också samlat ett par länkar med bra information.

Läsårstider

2020-2021

Läsårstider
19/8 – 22/12 2020
11/1 – 10/6 2021

Lovdagar – skolan
26/10-30/10 2020 (Höstlov v.44)
23/12-8/1 (Jullov)
22/2-26/2 2021 (Sportlov v.8)
2/4– 9/4 2021 (Påsklov v13-14)
14/5 2021

Studiedagar
Skolan 17/9, 24/11 2020, 17/3, 30/4 2021
Förskolan 13-14/8, 26/10 2020, 22/2, 30/4, 14/6 2021
Fritids 14/8, 26/10 2020, 14/6 2021

Ytterligare studiedagar kan komma att läggas till under året. När så sker kommer sidan att uppdateras och berörda meddelas i tid.

Sjukanmälan

Elever sjukanmäls via Schoolsoft.
Anmälan görs senast kl.08.15 varje sjukdag.

Ledighetsansökan elev

Grundskolan, från förskoleklass, är inte en frivillig utbildning och elever omfattas av skolplikt. Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter sammanlagt 10 skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 
Blankett för ansökan av ledighet finns att hämta på Schoolsoft eller på expeditionen plan 2

Elevhälsa

Elevhälsan verkar för att vi ska ha elever som trivs, mår bra och känner sig trygga i sin skola. Arbetet är därför i huvudsak förebyggande.

Följande funktioner ingår i EHT-teamet:
Rektor – Leder och samordnar elevhälsoarbetet Jessica Schultz
Skolsköterska – Medicinsk kompetens Elinore Larsson
Skolkurator – Psykosocial kompetens Inger Gunnarsson
Specialpedagog – Specialpedagogisk kompetens Eva Gustavsson

Klagomålshantering

I vår skollag finns bestämmelsen att alla förskolor, skolor och verksamheter ska ha rutiner kring klagomålshantering. (Skollagen 2010: 800 4 kap 8 §) Varje förälder och elev ska ha rätt att lämna klagomål på verksamheten, om det är något som man inte tycker fungerar.

Karlshamns Montessoriskolas mål är att alla föräldrar, barn och vuxna ska känna att de trivs, blir sedda och hörda samt känna att de kan presentera åsikter, både positiva och negativa.