Bra att veta

Här har vi samlat information som kan vara bra att veta om vår verksamhet vi har också samlat ett par länkar med bra information.

Läsårstider

2023-2024

Läsårstider
17/8 – 21/12 2023
10/1 – 11/6 2024

Lovdagar – skolan
30/10-3/11 2023 (Höstlov v.44)
22/12-9/1 (Jullov)
19/2-23/2 2024 (Sportlov v.8)
29/3– 5/4 2024 (Påsklov v.13-14)
1/5, 9-10/5, 6-7/6 2024

Studiedagar
Skolan 21/9, 28/11 2023, 8/3 2024
Förskolan 11/8, 30/10, 15/12 2023, 8/3, 30/4, 17/6 2024
Fritids 11/8, 30/10 2023, 8/3, 17/6 2024

Sjukanmälan

Elever sjukanmäls via Schoolsoft.
Anmälan görs senast kl.08.15 varje sjukdag.

Ledighetsansökan elev

Grundskolan, från förskoleklass, är inte en frivillig utbildning och elever omfattas av skolplikt. Det är skollagen som reglerar bestämmelserna kring skolpliktig elev och ledighet. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter sammanlagt 10 skoldagar per läsår. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. 
Blankett för ansökan av ledighet finns att hämta på Schoolsoft eller på expeditionen plan 2

Elevhälsa

Elevhälsan verkar för att vi ska ha elever som trivs, mår bra och känner sig trygga i sin skola. Arbetet är därför i huvudsak förebyggande.

Följande funktioner ingår i EHT-teamet:
Rektor – Leder och samordnar elevhälsoarbetet Jessica Schultz
Skolsköterska – Medicinsk kompetens Irene Wahlström
Skolkurator – Psykosocial kompetens
Specialpedagog – Specialpedagogisk kompetens Eva Gustavsson

Klagomålshantering

I vår skollag finns bestämmelsen att alla förskolor, skolor och verksamheter ska ha rutiner kring klagomålshantering. (Skollagen 2010: 800 4 kap 8 §) Varje förälder och elev ska ha rätt att lämna klagomål på verksamheten, om det är något som man inte tycker fungerar.

Karlshamns Montessoriskolas mål är att alla föräldrar, barn och vuxna ska känna att de trivs, blir sedda och hörda samt känna att de kan presentera åsikter, både positiva och negativa.

Vem framför jag klagomål till!

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagog/lärare på förskolan/skolan/fritids.

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till förskolans eller skolans rektor, så att verksamheten själv får möjlighet att reagera och utreda.

E-postadress rektor: jessica.schultz@karlshamnmontessori.se

E-postadress ordförande: nicklas.levine@karlshamnmontessori.se