Grundskola

I montessoriskolan integreras eleverna i olika åldrar. Vi arbetar efter Lgr 22, för att nå de nationella målen och efter den fastställda kursplanen som gäller för Montessoriskolan.

Eleverna arbetar enskilt eller i grupp med arbetsmateriel som finns lätt tillgängligt. Detta gäller med såväl praktiska som teoretiska uppgifter. Friheten att få välja arbetsuppgifter och sedan arbeta självständigt innebär att eleverna arbetar koncentrerat med sina planerade uppgifter så länge de önskar. Denna frihet förutsätter också att hänsyn tas till omgivningen. Friheten ställer också krav på eleven, som tillsammans med läraren ansvarar för att täcka in alla ämnesområden i kursplanen.

Risken för konkurrens minskar eftersom eleverna arbetar med olika saker och i sin egen takt.

Känslan att lyckas med sitt arbete skapar naturlig arbetsglädje och uppmuntran.