Organisationen

Karlshamns Montessoriskola – Ekonomisk Föreningen

Verksamheten i Karlshamns Montessoriskola/förskola drivs som en ekonomisk förening. Medlemmar är alla som har sina barn i verksamheten.
För den pedagogiska verksamheten finns anställd personal.

Karlshamns Montessoriförening

Karlshamns Montessoriförening är en ideell förening. Medlemskap erbjuds alla som har eller har haft sina barn i verksamheten, alla som står i kö och önskar få sina barn placerade samt övriga med intresse för montessoripedagogik.

Som förälder erbjuds Du att vara med och genomföra olika aktiviteter.

Föräldrar erbjuds möjlighet att hjälpa till med viss städning, underhåll, reparationer och förbättringar av skolans lokaler och materiel under särskilda fixardagar.

Vi har föräldra- och föreningsmöten där Du kan vara med och påverka besluten som rör verksamheten. Vi har också temakvällar med föräldrautbildning.